top of page

מלכה חוטניצקי ז"ל 1912 - 1948

מלכה נולדה בשנת 1912.

עם פרוץ מלחמת העולה השנייה, הצליחה להחלץ מציפורני הנאצים ולהימלט לרוסיה.
היא שאפה להגיע ארצה ואחרי המלחמה החלו נדודיה מארץ לארץ כאשר המטרה להגיע לארץ ישראל.

בשובה לפולין נכנסה לקיבוץ "דרור". הצטיינה ביחסה הטוב לחברה ולעבודה ומילאה באחריות את תפקידיה.

הצטרפה לקבוצה של 180 איש שעלו על אונית "הפורצים" בדרכם לישראל.
הגיעה האוניה לחופי תל אביב.

לרמת רחל הגיעה ביום החלטת האו"ם על ארץ ישראל | ב 29 בנובמבר.

בקיבוץ התמסרה לכל עבודה. ערב, ערב יצאה לשמירה ומילאה באחריות כל תפקיד שהוטל עליה.

בי"ב בניסן התש"ח 1948, ערב פסח, בשעת ההתקפה על המשק, בהיותה בעבודה, פגע בה כדור מרצחים והיא מתה מיד.

למלכה לא היו הורים בארץ. לא היה לה קרוב ולא היה לה גואל. 
רק קבוצת חברים קטנה שאליהם נצמדה בדרך נדודיה.

בגרבי אדמתה של רמת רחל מצאה את מנוחתה לנצח. שמה וזכרה יחרתו בלבנו.

יהי זיכרה ברוך.
 

bottom of page