top of page

אמנון רוחין ז"ל  1928 - 1948

נולד ב- 9/10/1928 ברמת רחל, בן ליעקב וזהבה רוחין חלוצים מקימי רמת רחל.

עבר את כל שלבי החינוך במוסדות הקיבוץ. את כיתה י' סיים בבית הספר בתל יוסף. בהמלצת מוריו עבר ללמוד במסגרת המקצועית "עמל" בירושלים.

אמנון היה ידוע ב"ידי הזהב" שלו. היה הטוב בתלמידים ועבודותיו היו שם דבר בתערוכות. 

בשבת השחורה (29.6.1946) בהיותו בן 17, נאסר על ידי הבריטים ונלקח עם אביו ללטרון ואחר כך לרפיח. במעצר הירבה לעסוק בהתעמלות ולהדריך את חבריו בעבודות יצירה מגרוטאות.
לאחר שיחרורו מהמעצר, קיבל תעודת גמר, התקבל כחבר בקיבוץ ועבד במסגרייה.
 אמנון התגייס בדצמבר 1947  לגדוד "מכמש" והשתתף בפעולות בדרום ירושלים.
בראשון לינואר הצטיין בניהול הפעולה נגד כפר השלוח ונשלח לקורס מ"מ בנתניה.

ממחרת צאת הבריטים במאי 1948 נשלח לפקד על הפריצה מצד תלפיות לתוך מחנה אלנבי. פיצוץ הגדר לא הצליח. המשוריין שאמנון נסע בו שקע בתעלה ונסתבך בתיל. כדורי מכונת הירייה של האויב חדרו לתוך המשוריין ופגעו בשני אנשים.
אמנון הוציא את אנשיו מהמשוריין למקום מחסה, חבש את הפצוע, חזר לבדו למשוריין, תוך כדי עבודה הוציא את ראשו בעד ארובת המשוריין ואז פגע צרור כדורים ברקתו.

אמנון נפל בהגנה על ירושלים הבירה. זיכרו יישאר תמיד איתנו.

יהי זיכרו ברוך.

bottom of page