top of page

יהודה גוטשלק ז"ל  1913 - 1970

יהודה נולד בשנת 1913  בדיסלדורף שבגרמניה. היה בן 3 כשנתייתם מאביו.
רצה ללמוד רפואה או להיות מהנדס, אך לימודיו השתבשו.
הוא נאלץ לעזוב את גרמניה ויצא להכשרה בהולנד. עבד כפועל אצל איכר ואחר כך ניהל את משק ביתו וכאן נודעה חיבתו המיוחדת לכלבים.

בין תחביביו היה הצילום. יהודה אהב לצלם נוף וטבע.

בשנת 1936 עלה לארץ והתיישב ברמת רחל. 
במלחמת העולם השנייה התנדב לבריגאדה היהודית. 
בפברואר 1948 הצטרף לשורות הלוחמים ולחם ברמת רחל, בהר ציון ובירושלים.

יהודה היה מפקד האזורי _מא"ז), מרכז העבודה ורכז הרפת.
ביוני 1960 הצטרף לשורות הקבע והגיע לדרגת רב-סרן. שירת עשר שנים בצבא הקבע עד שחלה ואור ליום 4.4.1970 מת ממחלתו.

הניח אישה, שלוש בנות ובן. למחרת פטירתו קיבל תעודת הוקרה וכבוד מטעם הרמטכ"ל ובה כתוב:    
"הוא ראה את שירותו כשליחות נשאה במסירות רבה ואהבה. נכון ומסור תמיד הקדיש עצמו להגברת כוחו של צה"ל ולטיפוח רוחו, כאשר טובת המדינה לנגד עיניו. תרומת חייו הייתה גדולה, שליחות חייו נקטעה עם מותו. צה"ל ינצור את זיכרו".

צה"ל תרם גביע נודד על שמו, אשר יוענק מידי שנה בתערוכת כלבים ארצית לכלב השירות הטוב ביותר בשירות כוחות הביטחון.

יהי זיכרו ברוך.

bottom of page