top of page
עמנואל בר חיים.jpg

עמנואל בר חיים ז"ל 1974-1903

עמנואל, ממקימי קיבוץ רמת רחל, היה איש גדוד עבודה -כובש עבודה עברית, חוצב. תמיד היה נכון לעזור להדריך וללמד. דמות החלוץ  הטיפוסי - לבוש מכנסיים קצרים והחולצה מעליהם, מטפחת אדומה כרוכה   סביב צווארו, שערו מקורזל קמעה, איש חברה עליז שהירבה לרקוד בהתלהבות הורה סוערת.

במלחמת העצמאות היה עם מגני רמת רחל ואחרי חורבנה התנדב לצה"ל לחיל ההנדסה. בנה את כביש בורמה שחיבר את ירושלים עם מרכז הארץ ושנים לאחר מכן השתתף בתפקידים נוספים בצבא.

עמנואל היה איש משכיל והייתה לו ידיעה רחבה בהיסטוריה ובספרות.

בשנותיו האחרונות החל אף ללמוד את התלמוד.

ספרו "בדרך לרמת רחל"  טומן בחובו פרקים נפלאים מחייו ומשמש מצבת זיכרון לדור הצעיר.

לעמנואל היו הרבה חברים ומוקירים ועם מותו אבד לנו חבר ומורה, איש קיבוץ מובהק.

יהי זיכרו ברוך.

זלטקה בר חיים ז"ל 1993-1912

נולדה בפולניה במשפחה מסורתית. למדה בבית ספר פולני ולאחר מכן למדה עברית.

הצטרפה לתנועת החלוץ ואחר כך להכשרה. עלתה לארץ ישראל בשנת 1936 והגיעה ישר לרמת רחל. בתקופת הביניים שלאחר מלחמת השחרור ועד לחזרה לרמה ,התגוררה בעין חרוד עד שחזרה לשקם את רמת רחל.

בשנים הראשונות עבדה בעיקר כמטפלת ואחר כך במטבח ובמחסן הבגדים.

זלטקה הייתה פעילה בארגון הנשים נעמ"ת  והשתתפה באופן קבוע במועדון הקשישים בבית זית.

לעת זקנה הצטרפה לחוג התנ"ך באוניברסיטה ובשנותיה האחרונות עבדה במחסן הבגדים בגיהוץ.

מתוך דברים שכתב עליה החבר משה כץ לזכרה:

"כאחת מדור החלוצים והחלוציות האידיאליסטית ששאפו להגשים מטרתם לחיי שיתוף בקיבוץ ולאחר שעברו את כוך ההיתוך בקבוצות ההכשרה, הגיעה כך אלינו זלטקה בשנת תרצ"ו – 1936. נערה עגלגלה ועיניה מאוד עמוקות שהביעו הרבה תבונה.

זלטקה לא הייתה מהחברות העליזות במיוחד, אבל הייתה חברה נבונה מאוד , התעניינה בכל וידעה מהנעשה בקיבוץ והייתה גם ערה בנעשה בתנועה. היא לא השתתפה בוועדה כשלהי, אך ידעה להביע דעה וגם לבקר לעניין.

לאחר כמה שנות רווקות התקשרה אל החבר הוותיק מראשוני גדוד העבודה, הוא עמנואל בר חיים.

יחד הקימו משפחה וזכו לשני בנים כישרוניים."

יהי זיכרה ברוך.

bottom of page