top of page

יהושוע נוישל ז"ל 1987-1903

יהושוע  עלה מצ'כיה בשנת 1939 והצטרף לקבוצת אושה בעמק זבולון..

לרמת רחל הגיע יהושוע במסגרת ההתנדבות של התנועה לעזרה בשנת 1961.

יהושוע עבד כאקונום של הקיבוץ וכאשר סיים את תפקידו  זה עבד במטע בבית האריזה ואחר כך כרכז קבוצות קוטפים.

יהושוע החליט להישאר ברמה גם לאחר שרוב המתנדבים פרשו. הוא נקשר לחברה צילה כהן ובזמן ההוא כאשר נפתחה אכסניית הנוער עבר לעבוד בתיירות וריכז במשך שנים את הקפיטריה.

יהושוע היה בעל השכלה כללית רחבה. למד באוניברסיטה של פראג והיה בקי בהיסטוריה של עם ישראל. יהושוע לא היה כל כך מעורב בענייני המשק והחברה, אבל עקב בהתעניינות על הנעשה.

יהושוע היה איש שיחה מעניין ותמיד הסביר באופן מפורט כשנשאל.

היה בדרך כלל אדם בריא ,בריאותו נתרופפה פתאום והוא נפל למשכב. לאחר אשפוז וניתוח לא התאושש ונפטר ביום ראשון. 

יהי זיכרו ברוך.

צילה נוישל ז"ל 1992-1912

צילה הגיעה לרמת רחל אלמנה עם שני ילדים קטנים אבנר

ועפרה, כשעוד גרנו  בחצר השכונה הגרמנית.

בקיבוץ פגשה את יהושוע נויישל והם נישאו.

היא החלה לעבוד בתפירה כמומחית לתפירת נשים. לאחר תקופה של שנים מספר, נבחרה צילה כרכזת מחסן ההלבשה. לאחר מכן נכנסה לעבוד בהנהלת החשבונות עד שתקפה אותה מחלה קשה.

צילה הייתה בבית הסעודי במשך שבע שנים.

כולם הכירוה כאישה שקטה, צנועה שעשתה מלאכה בנועם ובנאמנות.

יהי זיכרה ברוך.

bottom of page