top of page

זלמן שקלרוק ז"ל 1980-1909

דברים שעל קברו / כתב משה כץ

זלמן, איש עבודה מנעוריו. עשה את מלאכתו תמיד מתוך מסירות ובנאמנות ללא התמקחות וללא חיפושים אחר דרכים של הקלה, אלא קיבל את אשר עליו לעשות כמו שהוא.

זלמן זכור לנו כחבר בעל זרועות פלדה.

בשנים הראשונות לבואו לרמת רחל עבד בנפחות וכשאחז בידו מטיל ברזל, נראה היה כאילו אין לו צורך בליבון אש כדי לרכך את המתכת. אחר כך עבר לכל עבודות במסגרות.

כזה היה זלמן, ברכבת ובים המלח ובכל עבודה.

בשנים האחרונות, לאחר שמשקנו עבר לחקלאות, עבד בהתמדה במטעים, בעיקר בבית האריזה.

הילוכו איטי, לא מגביה רגליו, ברישול קמעה, וכך דיבורו – איטי, החלטי ללא ויכוח, ללא תלונה.

זלמן היה מגזע העמלים אשר אודותם נאמר : "הולך צמים ופועל צדק".

לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה.

נקי כפיים ובר לבב.

יהי זכרו ברוך.

גוסיה שקלרוק ז"ל 1981-1911

גוסיה  נולדה 28.12.1911 בעיירה קרמניץ שבחבל ווהלין באוקריינה.
לפני מלחמת העולם השנייה עלתה לארץ.

היא חייתה בשנותיה הראשונות בתל אביב , ואחר כך בירושלים. לא היתה לה תודעה של חיי קיבוץ משותפים. אהבה מאד את חיי העיר ואורותיה.
לרמת רחל היא הגיעה בעקבות נישואיה עם זלמן שקלרוק שהתאלמן מאשתו חיה ביגלמן שנפטרה בדמי ימיה. והותירה אותו עם ביתם הקטנה. 
גוסיה היתה אישה שהיתה בקיאה בכל מה שקשור לאסתטיקה . היה לה טעם משובח בכל תחום ותחום. זה היה ניכר בביתה שהיה מטופח תמיד  ומאובזר באופנות הזמן ככל שאפשרו חיי הקיבוץ. היא היתה יצירתית ומיוחדת בטעמה. ברור שהיה לה קשה להשתלב בכל ליבה בחיי הקיבוץ ותמיד חלמה לחזור לעיר הגדולה.
היא עבדה במכבסה . במטבח ובמחסן הבגדים. התמסרה לבעלה זלמן.וגידלה את ביתו במסירות . לא היתה מעורבת באופן פעיל בחיי הקיבוץ אבל התעניינה במתרחש.החברות הקרובות אליה איתן שמרה על קשר היו חברותיה בירושלים ובתל אביב שאיתן נפגשה והתכתבה.
נפטרה ב20 בנובמבר 1981 כתוצאה מסיבוך מניתוח שעברה לאיחוי פרק הירך. שנפגע מנפילה.

יהי זכרה ברוך.

bottom of page