top of page

נתן (נות'קה) יואל ז"ל 1903-1974

נולד  בעיירה סויר בוילנה. למד בבית ספר תרבות ואחר כך המשיך בישיבה.

היה חבר בתנועת החלוץ הצעיר ובשנת 1938 עלה ארצה באוניית מעפילים.

נותקה היה מהאריות שבחבורה, דמות שורשית, מסור ונאמן, יסודי ואיתן כסלע בדעותיו.

עזרה לזולת היה אחד העקרונות באורח חייו.

הוא מילא תפקידים רבים במשק בועדות, מזכיר, גזבר ועסק בחינוך ובחברה.

בשנים הראשונות לבואו היה רכז העבודה ברכבת ושימש דוגמא בשקט נפשי, תבונה ושיקול דעת. הוא הצטיין ביחסיו הטובים עם החברים והתחשב בנסיבות.

לפני שהועבר בפעם האחרונה לבית החולים, ראינוהו  מהלך בחצר, כאילו סופג לקרבו  את כל הזיכרונות.

נותקה לחם נגד בזבוז והתריע על ערכים שנפגעו. עבד ביושר ובאמונה והיה מהלך בצנעה.

יהי זיכרו ברוך.

שושנה יואל ז"ל 1991-1916

נולדה בעיר סויר שבפולין.

בצעירותה היתה פעילה בהחלוץ ועברה הכשרה שבמסגרתה עבדה במרכז החלוץ בוארשה.

שושנה הגיעה לרמת רחל צעירה חיננית ועליזה, חבריה מההכשרה סיפרו שהיא קשורה בחברות אל נותקה. לאחר זמן קצר אמנם נישאו.

שושנה יצאה לעבודת חוץ בענף החצץ, לאחר זמן עבדה ברפת משנת 1934.

במשך הזמן אף עבדה במכבסה והתנסתה גם במטבח ובמחסן.

שושנה קיבלה את כולם בסבר פנים, באהדה ובנימוס.

עם הקמת מלון מצפה רחל, החלה את עבודתה שם במטבח.

בשנותיה האחרונות בריאותה נפגמה, אך לא נשמעה ממנה תלונה או טרוניה.

שושנה היתה מקובלת בחברה, מסורה מאוד למשפחתה והיתה דמות נערצת.

יהי זיכרה ברוך.

bottom of page